Telefonla iletişimin yüz yüze iletişimden farkları

Telefon görüşmelerinde yapılan hatalar

Telefonla konuşma kuralları

Ses tonunu önemi ve doğru kullanımı

Telefonda not alma teknikleri

Telefonda aktarma kuralları

Soru sorma teknikleri

Karşılaşılan müşteri tipleri ve uygun davranışlar

Şikayet yönetimi