Eğitimin Hedefleri:

Eğitimin hedefi, problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda farkındalık sağlayarak problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmektir.

Eğitimin İçeriği:

Problem Nedir? Problem Algısı

Problemin Tanımlanması ve Bilgi Toplama

Farklı Düşünme Modelleri Geliştirme

Sebep-Sonuç İlişkilerini Ortaya Koymak

Mantıksal Düşünme İle Yaratıcılığı Birlikte Kullanmak

Walt Disney Öneri Modeli

Çözüm İçin Eylem Planı Yapma

Çözümün Uygulanması

Vaka Çalışmaları, Egzersizler

Süre: 1 tam gün

Önceki İçerikÇatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri
Sonraki İçerikİknanın Kodları