Ana Sayfa Eğitimler Hasta Odaklı Hekim Eğitimleri

Hasta Odaklı Hekim Eğitimleri

Hastalıkla İlgili Farkındalık Artırmada Sağlık Okuryazarlığı

Sağlık sektöründeki çalışmalarınızı doğru dil ve zamanda geniş kitlelere duyurmak ister misiniz? Medya ilişkileri yönetimi Dijital medyayı doğru ve etkili kullanma Bilim ve sağlık haberlerindeki kodlar ve...

Bilimsel Eğitimler

Makale okurken, temel istatistik ve yorum, araştırma sonuçlarının sunumu, bilimsel verilerin prezantasyonu Hangi dergi daha iyidir? Makalenin yöntem bölümünü okurken: Hangi tasarım daha iyidir? Makalenin bulgular bölümünü...

Hekimler İçin Etkili Dijital İletişim ve İtibar Yönetimi

Sosyal medya mecralarının kullanımı ve gelişim noktaları, teknik bilgiler Çağdaş pazarlama öğelerinin ve yeni medya düzeninin öğrenilmesi Dijital araçları kullanarak uygulama çalışmalarının yapılması Dijital medya stratejilerinin belirlenmesi...

Değişen Hasta Profilleri – Kuşaklar Teorisi

Kuşak teorisi (Strauss ve Howe) 4 kuşak mercek altında: Motivasyonlar ve değer tanımları Z kuşağı ve gelecek Değişen hasta profilleri

Hasta Odaklı Stresle Başa Çıkmak

Stressiz bir yaşam mümkün mü? Önce farkındalık Stresin etkileri Kronik stresin beynimizdeki etkileri Stresin olumlu yönlerini nasıl kullanırız? Stres hangi durumlarda ortaya çıkar? Stres yaratan durumlar ve hastaları yönetmek Stresin etkilerini...

Hekimler İçin Etkili Sunumlar; Nöroprezantasyon

Görselliğin önemi Her zaman azı hedefle Alan kullanımı ve beden dili Göz teması, duruş, ses tonu Etkili medikal sunum için kritik noktalar Bilimsel araştırma sunum aktarımında dikkat edilecek noktalar

Zor Hastalara Yaklaşım

Kişilik nedir? Kendimizi tanımak Öfkeyi yönetebilme Kendimizi doğru ifade etmek Zor hastalar bana neden”zor” geliyor? Zor hastaların iletişim biçimleri Zor hastalarla uygun iletişim İletişim becerilerimizi fark etmek Çatışma ile başa çıkabilme Şikayet yönetimi Zor...

Hekimlerin Yasal Sorumlulukları – Yasal Haklarımı Biliyor Muyum?

Vaka örnekleri Hasta güvenliği Reçete yazma sorumluluğu Sağlık çalışanının hastayı karşılama şekli Hastaya ve sosyal güvenlik kurumuna karşı yasal sorumluluklar Komplikasyon nedir ve tıbbi hata arasındaki ayrım nasıl ele...

Hasta – Hekim İlişkilerinde, Tedavi Uyumunda Bilimsel İkna – Nörobilim

Nörobilimdeki yeni gelişmeler bakış açımızı nasıl değiştirdi? Beyin ve nörobilim çalışmaları gelecekte yaşamımızı nasıl etkileyecek Gerçek karar verici beynimizin hangi bölgesi? Karar vericiyi etkilemek için 6 temel...