Görselliğin önemi

Her zaman azı hedefle

Alan kullanımı ve beden dili

Göz teması, duruş, ses tonu

Etkili medikal sunum için kritik noktalar

Bilimsel araştırma sunum aktarımında dikkat edilecek noktalar