Makale okurken, temel istatistik ve yorum, araştırma sonuçlarının sunumu, bilimsel verilerin prezantasyonu

Hangi dergi daha iyidir?

Makalenin yöntem bölümünü okurken: Hangi tasarım daha iyidir?

Makalenin bulgular bölümünü okurken nelere dikkat etmeli?

Temel istatistik kavramlar

Tek değişkenli analiz

Çok değişkenli analiz

Makalelerin kanıt değeri ve klinikte doğru karar verme