Sağlık sektöründeki çalışmalarınızı doğru dil ve zamanda geniş kitlelere duyurmak ister misiniz?

Medya ilişkileri yönetimi

Dijital medyayı doğru ve etkili kullanma

Bilim ve sağlık haberlerindeki kodlar ve süreçler