Sosyal medya mecralarının kullanımı ve gelişim noktaları, teknik bilgiler

Çağdaş pazarlama öğelerinin ve yeni medya düzeninin öğrenilmesi

Dijital araçları kullanarak uygulama çalışmalarının yapılması

Dijital medya stratejilerinin belirlenmesi ve yönetilmesi

Sosyal medya mecralarının entegre bir şekilde yönetilmesi