Ana Sayfa Blog Sayfa 4

Etkin Toplantı Yönetimi

0
Etkin Toplantı Yönetimi
Etkin Toplantı Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Etkin toplantı yönetimi eğitiminde; toplantıların amacına uygun bir şekilde nasıl yapılacağı ve verimli bir çıktısının nasıl elde edileceği üzerinde durulmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Toplantı Yönetimi Etkinliği

Toplantı Gerçekten Gerekli mi?

Toplantı Amaçlarının Belirlenmesi

Tarafların Bilgilendirilmesi

Ön Hazırlığın Etkin Gerçekleştirilmesi

Zamanlaması ve Lojistik Hazırlığı

Toplantı Açılışı – Gündem ve Yöntem Belirlenmesi

Toplantı Yöneticisinin Rolü

Zaman Konusunda Mutabakat ve Akış

Toplantının Etkin Kapanışı

Süre: Yarım gün

Etkili Takım Olabilmek

0
Etkili Takım Olabilmek
Etkili Takım Olabilmek

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitimide, bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

“Etkili Takım” Nedir?

“Ben”, “Takım İçindeki Ben”, “Biz”

Algılama ve İfade Farklılıkları

Farklılıkları Koruyarak Ortak Noktalarda Uzlaşabilmek

Takım İçi Açık İletişimin Sonuçlara Etkisi

Takım İçi Güven Oluşturma

Kendini Etkin İfade Edebilmek

Geribildirim Verebilmek

Kişisel Motivasyonu Yönetebilmek

Takım Motivasyonunu Artırabilmek

Takım İçi Problem Çözme

Süre: 1 tam gün

Etkili Sunum Becerileri

0
Etkili Sunum Becerileri
Etkili Sunum Becerileri

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim programının hedefi bilimsel verilerin ve örneklerin ışığında etkili sunum yapma ve hitabet sanatının temel prensiplerini aktarmaktır. Eğitim sırasında  etkin bir sunum yapmak ve katılımcıların ilgisini çekmek için önemli bilgiler paylaşıyor, konuşma öncesi motivasyon ve konuşma sırasında etkileşimi sağlamanın temel noktalarını aktarıyoruz.

Eğitimin İçeriği:

Sunum öncesi iç motivasyonu yükseltmek

Sunum öncesi hazırlık, prova, sahici görünmek için daha çok konuya hakim olmak

İlk izlenim; ilk dakikalarda nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz?

Heyecanı kontrol etmek

Bir lider gibi görünmenin ve konuşmanın ardındaki nörobilim

İletişim ve İknanın temel prensipleri

Sözsüz iletişim; duruş, kıyafet, jestler, göz kontağı, eller

Sık görünen beden dili sorunları için çözümler

Sözlü iletişimde 3 temel faktör; konuşma hızı, ses tonu, kelimeler

Ses tonunuz tahmin ettiğinizden çok fazla şey ifade edebilir

Unutulmaz anlar yaratmak

Güçlü başlamanın 4 yolu

İtirazları karşılamak, zor katılımcıların yönetimi

Mizahın etkisini anımsamak; beyin neşe ve mizahı sever, gülmek kazandırır

Hikayeler, anektodlar, metaforlar neden önemlidir

Etki bırakan slaytlar hazırlamak; temel kural, az her zaman iyidir

Etkili kapanış; yapılması gerekenler, kaçınılması gerekenler

Egzersizler

Süre: 2 tam gün

İknanın Kodları

0
İknanın Kodları
İknanın Kodları

Eğitimin Hedefleri:

Özellikle son 10-15 yıl içerisinde nörobilim alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Nörobilim alanındaki bilimsel çalışmalardan elde edilen verileri pazarlama, ekonomi, ikna, iletişim gibi birçok alanda kullanılıyoruz. Bu eğitimin hedefi katılımcılara beynimiz ve sinir sisteminin nasıl çalıştığını kısaca aktarmak, etkili ikna ve iletişim becerileri kazandırmak, ön yargıları ortadan kaldırmak ve farkındalık geliştirmek, paylaşım ve deneyimerle grup çalışmaları yapmak, ikna konusunda bilimsel olarak kanıtlanmış doğruları açıklamaktır.

Eğitimin İçeriği:

Nörobilimdeki yeni gelişmeler bakış açımızı nasıl değiştirdi?

Beyin ve nörobilim çalışmaları gelecekte yaşamımızı nasıl etkileyecek?

Gerçek karar verici beynimizin hangi bölgesi?

Neden duygulara hitap etmeliyiz?

İlk anda olumlu etki oluşturma

İletişimde bilimsel olarak kanıtlanmış önemli noktalar

Etki artırıcı faktörler

Vücut dili, ses tonu, karizma ve görsellik

Güven oluşturma

Kısa ve basit anlatımın önemi

Kişileştirilmiş mesajlar, metaforlar, mesajları hikayeleştirmenin önemi

Resilience ve pozitif tutumun iş hayatındaki önemi

İknanin temel prensipleri

Süre: 1 tam gün

Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme

0
Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme
Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme

Eğitimin Hedefleri:

Eğitimin hedefi, problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda farkındalık sağlayarak problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmektir.

Eğitimin İçeriği:

Problem Nedir? Problem Algısı

Problemin Tanımlanması ve Bilgi Toplama

Farklı Düşünme Modelleri Geliştirme

Sebep-Sonuç İlişkilerini Ortaya Koymak

Mantıksal Düşünme İle Yaratıcılığı Birlikte Kullanmak

Walt Disney Öneri Modeli

Çözüm İçin Eylem Planı Yapma

Çözümün Uygulanması

Vaka Çalışmaları, Egzersizler

Süre: 1 tam gün

Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri

0
Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri
Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri

Eğitimin Hedefleri:

Eğitimin amacı, sizlere iletişiminizi karşınızdakini zorlamadan ve zorlanmadan kurabileceğiniz beceriler kazandırmaktır. Hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütmenin ve bu yolla daha da başarılı olmanın yollarını, çatışmanın önlenmesini, kontrolümüz dışında gelişen her çeşit gizli gündemi tespit ederek, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı strateji geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği:

Çatışma Nedenleri

Çatışma Çeşitleri

Çatışma ve Müzakere Tarzları

Uzlaşmacı İletişim

“Çatışma”dan “Uzlaşma”ya Giden Yolda Müzakerenin Önemi

Müzakere Nedir? Müzakere Özellikleri

Müzakerenin Aşamaları

 • Hazırlık / Planlama
 • İlişki Geliştirmek
 • Bilgi Toplamak
 • Bilgi Kullanmak
 • Anlaşma
 • Kişileri Sorundan Ayrı Tutmak
 • Pozisyon Yerine İlgi, İstek ve İhtiyaçlara Odaklanmak
 • Kazan – Kazan İçin Seçenekler Aramak
 • Objektif Kriterler Kullanmak
 • Kapanış

Grup çalışmaları ve egzersizler
Süre: 2 tam gün

Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

0
Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi
Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

İnsanlarla iletişim kurmayı bilmek, iletişimin tekniğini, kurallarını ve inceliklerini tanımak hayatta başarılı ve mutlu olmamızı sağlayacak en önemli faktörlerden biridir. Kurumsal iletişim ve ilişki yönetimi eğitimi, katılımcılara etkili iletişim kurmak için kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma becerilerinin kazandırılması, kişisel  farkındalığın artırılması, mesajların etkin iletilmesi, iletişim kopukuklarının azaltılması, çalışanların aynı dili konuşmasının sağlanması ve aynı zamanda iç ve dış müşteri memnuniyetinin atrırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

İletişim neden önemli?

İletişim kazaları

Kendimizi doğru ifade edebilmek

İletişimde suçlama dilinden kaçınmak “SEN” dili “BEN” dili

İletişimde pozitif tutum ve dil kullanmak

Karşımızdakini anlamak

“Empati” kurmak bize ne kazandırır?

İnsanları gerçekten dinliyor muyuz?

Karşımızdakini ikna ederken nelere dikkat etmeliyiz?

İletişimde beden dili ve güven veren duruşun önemi

Grup çalışmaları ve egzersizler

Süre: 1 tam gün

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

0
Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Hedefleri:

Müşterilerimiz bizden çok şey mi bekliyorlar yoksa kendilerine vaat ettiğimiz ilgiyi ve hizmeti görmek mi istiyorlar? Kurumlar müşterileri sadakati sağlayarak ve yeni müşteriler kazanarak varlığını devam ettirebilir. Bu da ancak kaliteli, müşteri memnuniyeti ve aidiyet oluşturabilecek bir hizmet ile mümkün olur. Müşterilerinizle kaliteli hizmeti, ancak eğitimli personelleriniz aracılığı ile buluşturabilirsiniz. Bu eğitim müşteri memnuniyeti oranlarınızı yükseltmenize destek verecek. 

Eğitimin İçeriği:

Müşteri ilişkileri kavramı

 • Müşteri ilişkileri döneminin süreci
 • Müşterinin yeni istekleri

İlişki yönetimi tanımı

 • İlişki yönetimi becerisi
 • İletişim modeli ile hizmet

Talimat verme, yönlendirme, delege etme, destekleme          

 • Müşteriye doğru bilgi aktarmak
 • Dürüst olmak

Müşteriye uzmanlığımızı aktarmak

İsteklere Hızlı cevap vermek

 • Sadakati sağlamak

Grup çalışması, egzersiz

Süre: 1 tam gün

Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

0
Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Günümüzde hizmet alınan tedarikçilerin ürünlerinde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış durumdadır. Rekabette fark hizmetlerde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Günümüzde her kurumda daha çağdaş, ileri satın alma ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması giderek önem kazanmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar kurumları için hem kaliteli, hem karlı hem de takip ve karşılaştırma sistemi geliştirilmiş satın alma ve tedarikçi işbirliği üzerine teknik bilgileri kazanacaklar.

Eğitimin İçeriği:

Kurum içi ve dışı paydaşlar entegrasyonu

Yapılanma temel haritası

Satınalma yönetimi

Tedarik, tedarikçi ve satınalma ilişkisi

Tedarik zinciri yönetiminde ürün akış(lar)ı

Tedarik zinciri makro süreçleri

Satınalma stratejisi bileşenleri

Tedarikçi risk analiz noktaları

İşletme alt sistemleri

Alt sistemleri oluşturan temel fonksiyonlar

Satın alma sistematiği

Organizasyonel elementler

Satınalma döngüsü

Tedarikçi belirleme aşaması

Tedarikçi seçim yöntemleri

Bireysel karar verme

Satın alma karar süreci aşamaları

Süre: 2 tam gün

Mülakat Teknikleri

0
Mülakat Teknikleri
Mülakat Teknikleri

Eğitimin Hedefleri:

Mülakat teknikleri eğitiminin amacı; işe alım konusunda çalışan tüm yöneticilerin personel seçme ve yerleştirme konusunda bilgilendirilmesi, etkin mülakat tekniklerini uygulaması, adaylarla yapılacak görüşmeleri en sağlıklı ve verimli bir biçimde yönetmesi ve insan kaynaklarına raporlamasını sağlamaktır.

Mülakat teknikleri eğitimi ile farklı mülakat tekniklerinin öğrenerek görüşmeniz sırasında şirketinize, adaylara en uygun olan mülakat tipini ya da tiplerini seçebileceksiniz. Mülakatların doğru bir şekilde sonuçlanmasını ve doğru işe doğru kişiyi seçmeyi sağlayacaksınız. Kolay, doğru, etkin ve sonuç odaklı mülakatlar gerçekleştirecek, farklı mülakat tekniklerini bir arada kullanabileceksiniz.

Eğitimin İçeriği:

İşe alım sürecinin önemi

Doğru kişiyi seçmenin faydaları

Mülakat sırasında yapılan hatalar

Mülakat öncesi hazırlık

Karşılama

Görüşme

Görüşmede kullanılacak soru tipleri

Aktif dinleme teknikleri

Kapanış

Karar verme süreci

Mülakat sonrası yapılması gerekenler

Mülakat teknikleri uygulamaları / workshop

Süre: 2 tam gün

593BeğenenlerBeğen
108TakipçilerTakip Et
928TakipçilerTakip Et
91AboneAbone Ol