Ana Sayfa Blog Sayfa 3

Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri

0
Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri
Çatışma Yönetimi İle İlkeli Müzakere Becerileri

Eğitimin Hedefleri:

Eğitimin amacı, sizlere iletişiminizi karşınızdakini zorlamadan ve zorlanmadan kurabileceğiniz beceriler kazandırmaktır. Hayatın her alanında dinamik bir müzakereyi yürütmenin ve bu yolla daha da başarılı olmanın yollarını, çatışmanın önlenmesini, kontrolümüz dışında gelişen her çeşit gizli gündemi tespit ederek, ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı strateji geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitimin İçeriği:

Çatışma Nedenleri

Çatışma Çeşitleri

Çatışma ve Müzakere Tarzları

Uzlaşmacı İletişim

“Çatışma”dan “Uzlaşma”ya Giden Yolda Müzakerenin Önemi

Müzakere Nedir? Müzakere Özellikleri

Müzakerenin Aşamaları

 • Hazırlık / Planlama
 • İlişki Geliştirmek
 • Bilgi Toplamak
 • Bilgi Kullanmak
 • Anlaşma
 • Kişileri Sorundan Ayrı Tutmak
 • Pozisyon Yerine İlgi, İstek ve İhtiyaçlara Odaklanmak
 • Kazan – Kazan İçin Seçenekler Aramak
 • Objektif Kriterler Kullanmak
 • Kapanış

Grup çalışmaları ve egzersizler
Süre: 2 tam gün

Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

0
Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi
Etkili İletişim Ve İlişki Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

İnsanlarla iletişim kurmayı bilmek, iletişimin tekniğini, kurallarını ve inceliklerini tanımak hayatta başarılı ve mutlu olmamızı sağlayacak en önemli faktörlerden biridir. Kurumsal iletişim ve ilişki yönetimi eğitimi, katılımcılara etkili iletişim kurmak için kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma becerilerinin kazandırılması, kişisel  farkındalığın artırılması, mesajların etkin iletilmesi, iletişim kopukuklarının azaltılması, çalışanların aynı dili konuşmasının sağlanması ve aynı zamanda iç ve dış müşteri memnuniyetinin atrırılmasını amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

İletişim neden önemli?

İletişim kazaları

Kendimizi doğru ifade edebilmek

İletişimde suçlama dilinden kaçınmak “SEN” dili “BEN” dili

İletişimde pozitif tutum ve dil kullanmak

Karşımızdakini anlamak

“Empati” kurmak bize ne kazandırır?

İnsanları gerçekten dinliyor muyuz?

Karşımızdakini ikna ederken nelere dikkat etmeliyiz?

İletişimde beden dili ve güven veren duruşun önemi

Grup çalışmaları ve egzersizler

Süre: 1 tam gün

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

0
Müşteri Memnuniyeti Eğitimi
Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

Eğitimin Hedefleri:

Müşterilerimiz bizden çok şey mi bekliyorlar yoksa kendilerine vaat ettiğimiz ilgiyi ve hizmeti görmek mi istiyorlar? Kurumlar müşterileri sadakati sağlayarak ve yeni müşteriler kazanarak varlığını devam ettirebilir. Bu da ancak kaliteli, müşteri memnuniyeti ve aidiyet oluşturabilecek bir hizmet ile mümkün olur. Müşterilerinizle kaliteli hizmeti, ancak eğitimli personelleriniz aracılığı ile buluşturabilirsiniz. Bu eğitim müşteri memnuniyeti oranlarınızı yükseltmenize destek verecek. 

Eğitimin İçeriği:

Müşteri ilişkileri kavramı

 • Müşteri ilişkileri döneminin süreci
 • Müşterinin yeni istekleri

İlişki yönetimi tanımı

 • İlişki yönetimi becerisi
 • İletişim modeli ile hizmet

Talimat verme, yönlendirme, delege etme, destekleme          

 • Müşteriye doğru bilgi aktarmak
 • Dürüst olmak

Müşteriye uzmanlığımızı aktarmak

İsteklere Hızlı cevap vermek

 • Sadakati sağlamak

Grup çalışması, egzersiz

Süre: 1 tam gün

Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

0
Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi
Satın Alma Ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Günümüzde hizmet alınan tedarikçilerin ürünlerinde kalite ve fiyatlar birbirine yaklaşmış durumdadır. Rekabette fark hizmetlerde oluşturulmaya çalışılmaktadır. Tedarik Zinciri Yönetimi, kısaca sürekli ve hızlı ürün/hizmet akışlarını organize etmek ve işletme iş süreçlerini bir bütün olarak görmektir. Günümüzde her kurumda daha çağdaş, ileri satın alma ve tedarik zinciri yönetimi yaklaşımlarının uygulanması giderek önem kazanmaktadır. Bu eğitim sonunda katılımcılar kurumları için hem kaliteli, hem karlı hem de takip ve karşılaştırma sistemi geliştirilmiş satın alma ve tedarikçi işbirliği üzerine teknik bilgileri kazanacaklar.

Eğitimin İçeriği:

Kurum içi ve dışı paydaşlar entegrasyonu

Yapılanma temel haritası

Satınalma yönetimi

Tedarik, tedarikçi ve satınalma ilişkisi

Tedarik zinciri yönetiminde ürün akış(lar)ı

Tedarik zinciri makro süreçleri

Satınalma stratejisi bileşenleri

Tedarikçi risk analiz noktaları

İşletme alt sistemleri

Alt sistemleri oluşturan temel fonksiyonlar

Satın alma sistematiği

Organizasyonel elementler

Satınalma döngüsü

Tedarikçi belirleme aşaması

Tedarikçi seçim yöntemleri

Bireysel karar verme

Satın alma karar süreci aşamaları

Süre: 2 tam gün

Mülakat Teknikleri

0
Mülakat Teknikleri
Mülakat Teknikleri

Eğitimin Hedefleri:

Mülakat teknikleri eğitiminin amacı; işe alım konusunda çalışan tüm yöneticilerin personel seçme ve yerleştirme konusunda bilgilendirilmesi, etkin mülakat tekniklerini uygulaması, adaylarla yapılacak görüşmeleri en sağlıklı ve verimli bir biçimde yönetmesi ve insan kaynaklarına raporlamasını sağlamaktır.

Mülakat teknikleri eğitimi ile farklı mülakat tekniklerinin öğrenerek görüşmeniz sırasında şirketinize, adaylara en uygun olan mülakat tipini ya da tiplerini seçebileceksiniz. Mülakatların doğru bir şekilde sonuçlanmasını ve doğru işe doğru kişiyi seçmeyi sağlayacaksınız. Kolay, doğru, etkin ve sonuç odaklı mülakatlar gerçekleştirecek, farklı mülakat tekniklerini bir arada kullanabileceksiniz.

Eğitimin İçeriği:

İşe alım sürecinin önemi

Doğru kişiyi seçmenin faydaları

Mülakat sırasında yapılan hatalar

Mülakat öncesi hazırlık

Karşılama

Görüşme

Görüşmede kullanılacak soru tipleri

Aktif dinleme teknikleri

Kapanış

Karar verme süreci

Mülakat sonrası yapılması gerekenler

Mülakat teknikleri uygulamaları / workshop

Süre: 2 tam gün

Zor İnsanları Yönetmek

0
Zor İnsanları Yönetmek
Zor İnsanları Yönetmek

Eğitimin Hedefleri:

Hayatımızın her alanında zor insan olarak tanımlanan kişilerle karşılaşabiliriz. Bize zor gelen insanlarla iletişimden kaçınmak bizi bu tarz bir iletişimin etkilerinden koruyan en geçerli yöntem olabilir ancak bu insan birlikte birşeyler üretmek zorunda olduğumuz, yönettiğimiz veya bizi yöneten bir kişiyse uzaklaşmak çözüm olmayacaktır. Bu eğitime katılanlar, zor insanlarla girdikleri ilişikilerde, bu insanlarla olumlu iletişim kurabilmeyi ve onlarla birlikte daha verimli bir şekilde çalışabilmeyi öğrenecekler.

Eğitimin İçeriği:

İletişim becerilerimizi fark etmek

Zor insanlar bana neden “zor” geliyor?

İnsanlar neden zordur?

Zor insanların iletişim biçimleri

Zor insanlarla uygun iletişim

Kendimizi doğru ifade etmek

Çatışma ile başa çıkabilme

Zor insanlara yönelen öfkeyi yönetebilme

Süre: Yarım gün

Yapıcı Geri Bildirim

0
Yapıcı Geri Bildirim
Yapıcı Geri Bildirim

Eğitimin Hedefleri:

Geri bildirim, bilgiyi alan ve veren arasında gerçekleşen yapıcı bir görüşme metodudur. Bu eğitimin hedefi, katılımcılara iş hayatlarında geri bildirim verme konusunda farkındalık yaratmak, etkili ve hedefe yönelik geri bildirim vermelerini sağlayarak süreci sağlıklı ve doğru bir şekilde yönetme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Eğitimin İçeriği:

Geri bildirim nedir?

Etkin geri bildirimin özellikleri nelerdir?

Geri bildirim çeşitleri

Geri bildirim alma-verme teknikleri

Geri bildirim alırken dikkat edilmesi gereken noktalar

Geri bildirim sürecini yönetmek

Grup ve bireysel uygulamalar

Süre: 1 tam gün

Y Kuşağını Yönetme

0
Y Kuşağını Yönetme
Y Kuşağını Yönetme

Eğitimin Hedefleri:

Y Kuşağı, 1980 – 2000 yılları arasında doğduğu kabul edilen kuşağa verilen isimdir. İş dünyasının %35’ini bu kuşak çalışanlarının oluşturduğu ülkemizde bu kuşağı anlayabilmek ve yönetebilmek özel bir önem kazanmaya başlamıştır. Bu eğitimin temel amacı yöneticilerin Y Kuşağı özelliklerini anlamaları, kabul etmeleri ve bu kuşağın potansiyelinden yararlanabilmelerini sağlamaktır.

Eğitimin İçeriği:

Y Kuşağı Öncesi – İş Hayatındaki Kuşaklar

Y Kuşağı Kimdir?

Y Kuşağının İş Hayatına Bakışı

Temel Davranış ve İhtiyaçları

Y Kuşağının Dili

‘Ben’ ve ‘Onlar’, Neden Çatışıyoruz? Farklılıklar ve Benzerlikler

Doğru Profili Çizmek

Y Kuşağı ile İletişim

Y Kuşağına Geribildirim Vermek

Y Kuşağını Motive Etmek

Y Kuşağını Eğitmek: Farklı Yöntemler Gerekli mi?

Çalışmayı Çekici Hale Getirmek

Egzersizler, Role Playing

Süre: Yarım gün

Değişen Dünya, Değişen İnsan Profilleri

0
Değişen Dünya, Değişen İnsan Profilleri
Değişen Dünya, Değişen İnsan Profilleri

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim sonunda katılımcıların, hem müşterilerine hem de birlikte çalıştıkları takım arkadaşlarına değişen kuşakların sahip olduğu farklı bakış açıları, farklı işe yaklaşımları penceresinden bakmalarını sağlamaları, koşulları sürekli değişen çalışma şartlarında ve kurumsal dünyada zorluklara ve kriz ortamına karşı daha uyumlu, psikolojik olarak daha dayanıklı olmak üzerine farkındalık ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Değişen İnsan Profilleri

Nesilleri anlamak

Kuşaklar arası iletişim! Ama nasıl?

İş hayatında kuşakların dili ve motivasyon araçları

Geleceğin İnsanı

Gelecekte her kapıyı açacak mottolarınız

Değişime direnmek

Değişime uyum sağlamak bize ne kazandırır?

“Resilian” insan olmak

Süre: 1 tam gün

Performans Liderliği

0
Performans Liderliği
Performans Liderliği

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim katılımcıların birlikte çalıştıkları ekip arkadaşlarının performansını pozitif yönde etki edebilmeleri ve motive etmeleri için yapılması gerekenler konusunda fikir sahibi olmalarını, kişilik profili ve özel durumları göz önüne alarak koçluk yapabilme ve doğru geri bildirim verme becerilerini kazanmalarını amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Liderin Bakışı, Gerçek Empati

Yönetimin Değişen Rolü

Liderin Adımları

Ekip Oluşturma

Süreç Tasarımı

Hedeflerle Yönetim

Motivasyon

Etkin Yönlendirme

İzleme ve Geri Bildirim

Süre: 1 tam gün

602BeğenenlerBeğen
64TakipçilerTakip Et
945TakipçilerTakip Et
89AboneAbone Ol