Ana Sayfa Blog Sayfa 2

Telefonda Satış ve İletişim Teknikleri Eğitimi

0
Telefonda Satış ve İletişim Teknikleri Eğitimi
Telefonda Satış ve İletişim Teknikleri Eğitimi

Eğitimin Hedefleri:

Teknolojinin inanılmaz bir hızla ilerlemekte olduğu günümüzde telefonda satış kavramı her geçen gün önemini artırmaktadır. Beden dili unsurlarından faydalanamadan, göz teması kurmadan telefonda ikna etme sürecini yönetmek zorlu bir çalışmadır. Bu eğitim telefonda satış verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Eğitimin İçeriği:

1. İnsanlar Nasıl Karar Verir?

Nörobilim ile ilgili son araştırmaları satış stratejilerimize nasıl uygulayabiliriz?

Gerçek karar verici beynimizin hangi bölgesi?

Neden duygulara hitap etmeliyiz?

İnsanlar kararlarını nasıl alıyor?

Ne söylediğimiz değil nasıl söylediğimiz önemli

İkna süreçlerinde temel prensipler neler?

En etkili iddialarımızı nasıl oluşturacağız.

Güven oluşturmak

2. Telefon Görüşmesinin Başarı Kriterleri

Telefonu açarken

Müşterinin dikkatini çekmek

Dinleyici olma sanatı

Varsayım, en büyük düşmandır!

Telefonda olumlu tavır

Zihinsel gerginlikten kurtulmanın yolları

Telefonda müşteriyi beklemeye almak ve aktarmak

Not almayı unutmayın!

Telefonda müşteri profilleri

  • Kızgın ve sabırsızlar
  • Sakin ve sabırlılar
  • Duygusallar

3. Telefonda Satış Teknikleri

Bilgi satışın anahtarıdır

Güncel Bilgi

Ürün Bilgisi

Rakip Bilgisi

Müşteri Bilgisi

Telefonda satış yapmanın kolay yolu

İhtiyaçları Belirlemek

Fayda Cümlesi

İtirazlarla Başa Çıkma

Satış Kapama

Müşteri vakaları üzerinden uygulamalar

Süre: 2 tam gün

Zaman Yönetimi

0
Zaman Yönetimi
Zaman Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Zaman Yönetimi eğitimi, zaman yetmezliği çeken herkese; günlük hayattan kesitler sunarak, zamanlarını daha değerli kılmanın, işlerinde başarılı ve hayatta mutlu olmanın anahtarlarını sunmaktatır.

Eğitimin İçeriği:

Etkin Performans İçin 4 Temel İhtiyaç

Etkin Hedef Belirleme

Zaman Kullanma Eğilimi

Zamanı Önceliklendirme

Kişisel Önceliklerinin Farkında Varma

Zaman Kaybettiren Faktörler

Zaman Kullanımında Teknoloji

Kişisel ve Dışsal Kaynakların Farkında Olma

Zamanı Etkinleştirmek İçin Kaynak Kullanımı

Kişisel İş Planı Yapma

Süre: 1 tam gün

Kişisel İmaj Yönetimi

0
Kişisel İmaj Yönetimi
Kişisel İmaj Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim ile katılımcıların; güçlü bir imaja sahip olmaları, kıyafetlerde doğru seçimlerin yapılması, doğru renklerin kullanımı, sözlü ve sözsüz iletişimde izlenecek tutum, seçilecek sözcükler, algı yönetimi, kişisel imajın kurumsal imaja katkısı gibi konularda uygulamalar ile donanımlarını arttırmayı amaçlanmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Etkili konuşma

Ses tonunun etkili kullanımı

Beden dili

İyi bir ilk izlenim nasıl bırakılır?

Kısa cümlelerin sıra dışı etkisi

Sözlü olmayan ipuçları

Göz temasının önemi

Jestler

Kıyafet seçimi

Dolap oluşturma önerileri

Egzersizler

Süre: 1 tam gün

Bilinçli Farkındalıkla Stres Yönetimi

0
Bilinçli Farkındalıkla Stres Yönetimi
Bilinçli Farkındalıkla Stres Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim, zihnin yargısız bir şekilde şimdiki âna dikkat etmesi (bilinçli farkındalık) yetkinliğinin geliştirilmesi için gereken bilgi ve düzenli uygulanacak egzersizleri aktarmayı içermektedir. Bu eğitim ile katılımcılar baskı altındayken sakin kalabilmek, duygusal reaktiviteyi farketmek ve yönetmek, kendisine ve başkalarına karşı daha sevecen olmak,  problem çözme ve karar vermede yeni ve etkin bakış açıları kazanmak, dış etkenlerin verimliliği etkilemesine izin vermeden, daha dengeli ve enerjik hissetmek için gereken araçlar konusunda farkındalık ve uygulama becerisi geliştirecek, uygulamalarla faydasız duygu ve düşünce kalıplarının farkına vararak bunlara kapılmama becerilerini geliştirecektir.

Eğitimin İçeriği:

Stres kaynaklarımız nelerdir? (Beyin fırtınası)

Bilinçli Farkındalık Ölçeği (Envanter)

Kendimizi yönetmek için nereden başlayalım?

Düşüncelerimiz hayatımızı şekillendirir!

Mindfulness nedir?

Beden/Duygu/Düşünce farkındalığı (Yargılamadan, merakla, ilk defa görüyormuş gibi, kabullenerek yaklaşım, özdeşleşmeden mesafe koyma)

Olumsuzluk Eğilimi

Nefes ve beden farkındalığı  (Mindfulness egzersizi) (Uygulama)

Farkındalık anında beyin (Bilimsel veriler)

Zihnin “Yapma” ve “Olma” durumları (modları)

Beden Farkındalığı (Fiziksel Egzersiz)

İşteki stres sizi nasıl etkiliyor?

Otomatik tepki vermek mi yoksa tepkimizi seçmek mi?

Beden,düşünceler,duygular ve Farkındalık

Sesler ve Düşüncelerin Farkındalığı (Mindfulness Egzersizi) (Uygulama)

Süre: 1 tam gün

Etkin Yazışma Teknikleri

0
Etkin Yazışma Teknikleri
Etkin Yazışma Teknikleri

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitimde, iş hayatının önemli bir parçası olan kurumsal e-posta ve resmi yazışmalarda etkili ve verimli sonuçlar almanızı sağlayacak temel noktaları öğreneceksiniz. Eğitim sonunda, kolay ve pratik yazışma yöntemlerini öğrenecek ve iş yazışmalarındaki profesyonel kalıplara hâkim olacaksınız.

Eğitimin İçeriği:

Bir iletişim kanalı: Yazılı İletişim

Yazılı İletişim – Sözlü İletişim farkları

Etkin Yazışma – Teknik Prensipler

Yazışmada Üslûp

Temel Noktalama İşaretleri

Etkin Yazışma – Önemli noktalar

  • Bilgi (CC) ve Gizli (BCC) alanı
  • Tutarlılık
  • Tekrar ve Klişe problemi
  • Kişilik / Canlılık / Aksiyon / Hitap

Süre: Yarım gün

Etkin Toplantı Yönetimi

0
Etkin Toplantı Yönetimi
Etkin Toplantı Yönetimi

Eğitimin Hedefleri:

Etkin toplantı yönetimi eğitiminde; toplantıların amacına uygun bir şekilde nasıl yapılacağı ve verimli bir çıktısının nasıl elde edileceği üzerinde durulmaktadır.

Eğitimin İçeriği:

Toplantı Yönetimi Etkinliği

Toplantı Gerçekten Gerekli mi?

Toplantı Amaçlarının Belirlenmesi

Tarafların Bilgilendirilmesi

Ön Hazırlığın Etkin Gerçekleştirilmesi

Zamanlaması ve Lojistik Hazırlığı

Toplantı Açılışı – Gündem ve Yöntem Belirlenmesi

Toplantı Yöneticisinin Rolü

Zaman Konusunda Mutabakat ve Akış

Toplantının Etkin Kapanışı

Süre: Yarım gün

Etkili Takım Olabilmek

0
Etkili Takım Olabilmek
Etkili Takım Olabilmek

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitimide, bir ekibin ihtiyaç duyduğu, gerekli bilgi ve becerilerin yanında takımı motive edici teknikler anlatılacaktır. Oyunlarla, örneklerle ve grup çalışmalarıyla desteklenecek eğitim sonunda takım üyeleri daha etkin olarak çalışmalara katılmayı öğrenecek, elde edilecek sinerji ve başarı çok daha yüksek olacaktır.

Eğitimin İçeriği:

“Etkili Takım” Nedir?

“Ben”, “Takım İçindeki Ben”, “Biz”

Algılama ve İfade Farklılıkları

Farklılıkları Koruyarak Ortak Noktalarda Uzlaşabilmek

Takım İçi Açık İletişimin Sonuçlara Etkisi

Takım İçi Güven Oluşturma

Kendini Etkin İfade Edebilmek

Geribildirim Verebilmek

Kişisel Motivasyonu Yönetebilmek

Takım Motivasyonunu Artırabilmek

Takım İçi Problem Çözme

Süre: 1 tam gün

Etkili Sunum Becerileri

0
Etkili Sunum Becerileri
Etkili Sunum Becerileri

Eğitimin Hedefleri:

Bu eğitim programının hedefi bilimsel verilerin ve örneklerin ışığında etkili sunum yapma ve hitabet sanatının temel prensiplerini aktarmaktır. Eğitim sırasında  etkin bir sunum yapmak ve katılımcıların ilgisini çekmek için önemli bilgiler paylaşıyor, konuşma öncesi motivasyon ve konuşma sırasında etkileşimi sağlamanın temel noktalarını aktarıyoruz.

Eğitimin İçeriği:

Sunum öncesi iç motivasyonu yükseltmek

Sunum öncesi hazırlık, prova, sahici görünmek için daha çok konuya hakim olmak

İlk izlenim; ilk dakikalarda nasıl bir izlenim bırakıyorsunuz?

Heyecanı kontrol etmek

Bir lider gibi görünmenin ve konuşmanın ardındaki nörobilim

İletişim ve İknanın temel prensipleri

Sözsüz iletişim; duruş, kıyafet, jestler, göz kontağı, eller

Sık görünen beden dili sorunları için çözümler

Sözlü iletişimde 3 temel faktör; konuşma hızı, ses tonu, kelimeler

Ses tonunuz tahmin ettiğinizden çok fazla şey ifade edebilir

Unutulmaz anlar yaratmak

Güçlü başlamanın 4 yolu

İtirazları karşılamak, zor katılımcıların yönetimi

Mizahın etkisini anımsamak; beyin neşe ve mizahı sever, gülmek kazandırır

Hikayeler, anektodlar, metaforlar neden önemlidir

Etki bırakan slaytlar hazırlamak; temel kural, az her zaman iyidir

Etkili kapanış; yapılması gerekenler, kaçınılması gerekenler

Egzersizler

Süre: 2 tam gün

İknanın Kodları

0
İknanın Kodları
İknanın Kodları

Eğitimin Hedefleri:

Özellikle son 10-15 yıl içerisinde nörobilim alanında büyük ilerlemeler kaydedildi. Nörobilim alanındaki bilimsel çalışmalardan elde edilen verileri pazarlama, ekonomi, ikna, iletişim gibi birçok alanda kullanılıyoruz. Bu eğitimin hedefi katılımcılara beynimiz ve sinir sisteminin nasıl çalıştığını kısaca aktarmak, etkili ikna ve iletişim becerileri kazandırmak, ön yargıları ortadan kaldırmak ve farkındalık geliştirmek, paylaşım ve deneyimerle grup çalışmaları yapmak, ikna konusunda bilimsel olarak kanıtlanmış doğruları açıklamaktır.

Eğitimin İçeriği:

Nörobilimdeki yeni gelişmeler bakış açımızı nasıl değiştirdi?

Beyin ve nörobilim çalışmaları gelecekte yaşamımızı nasıl etkileyecek?

Gerçek karar verici beynimizin hangi bölgesi?

Neden duygulara hitap etmeliyiz?

İlk anda olumlu etki oluşturma

İletişimde bilimsel olarak kanıtlanmış önemli noktalar

Etki artırıcı faktörler

Vücut dili, ses tonu, karizma ve görsellik

Güven oluşturma

Kısa ve basit anlatımın önemi

Kişileştirilmiş mesajlar, metaforlar, mesajları hikayeleştirmenin önemi

Resilience ve pozitif tutumun iş hayatındaki önemi

İknanin temel prensipleri

Süre: 1 tam gün

Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme

0
Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme
Etkili Problem Çözme Ve Karar Verme

Eğitimin Hedefleri:

Eğitimin hedefi, problem çözme ve karar verme eyleminin problem çözme ve karar vermeye ilişkin bilinç ile ilişkisini paylaşmak ve geliştirilmesi gereken noktalar konusunda farkındalık sağlayarak problem çözme ve karar verme tekniklerinin yaşamın her alanında kullanabilme motivasyonunu artırabilmektir.

Eğitimin İçeriği:

Problem Nedir? Problem Algısı

Problemin Tanımlanması ve Bilgi Toplama

Farklı Düşünme Modelleri Geliştirme

Sebep-Sonuç İlişkilerini Ortaya Koymak

Mantıksal Düşünme İle Yaratıcılığı Birlikte Kullanmak

Walt Disney Öneri Modeli

Çözüm İçin Eylem Planı Yapma

Çözümün Uygulanması

Vaka Çalışmaları, Egzersizler

Süre: 1 tam gün

602BeğenenlerBeğen
64TakipçilerTakip Et
945TakipçilerTakip Et
89AboneAbone Ol